26 Ye shall not eat any thing with the blood: neither shall ye use enchantment, nor observe times. Cutting and tattooing for the dead were religious-cultural norms in the pagan cultures under God’s judgment in the promised land. { bHasStory0 = true; if(aStoryLink[0]) }, The Book of Leviticus Interpreted and Explained according to its Spiritual or Internal Sense, Study the original Hebrew/Greek with qBible. dapat silang parusahan. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. Sundin ninyo ang aking mga utos. Dt 24,19–22; 23,24.25; Rút 2. for ignorant infraction of some definite prohibition, Leviticus 5:17 to Leviticus 19:3.) 3 Matatakot ang bawa't isa sa inyo, sa kaniyang ina at sa kaniyang ama, at ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath: ako ang Panginoon ninyong Dios. 19 The Lord said to Moses, 2 “Speak to the entire assembly of Israel and say to them: ‘Be holy because I, the Lord your God, am holy. dapat silang parusahan. Human translations with examples: levitique, lévitique, lévitique 11, 1 à 3 lévitique, 1 et 2 lévitique. Ang ibig sabihin, hindi pa siya natutubos ng kanyang mapapangasawa o ng ibang tao sa kanyang amo para siyaʼy lumaya sa pagkaalipin. 20 And he cut the ram into pieces; and Moses burnt the head, and the pieces, and the fat. But what we see with some of the young are these - What would I think? Sa paghahandog ng pari ng tupang iyon sa aking harapan, matutubos ang lalaking iyon sa kanyang kasalanan at patatawarin ko siya. Another, presumably older translation of Leviticus 19:28 reads, ""Do not cut your bodies for the dead nor put marks upon you. Lv 19,9-10 - Porov. 28 huwag ninyong pagugupitan ang inyong buhok sa palibot ng inyong ulo o magpuputol ng inyong balbas. Ganoon din sa inyong ubasan, huwag na ninyong babalikan para kunin ang mga natirang bunga o mga nalaglag. I am the Lord your God.. 4 “‘Do not turn to idols or make metal gods for yourselves. Iwanan ninyo iyon para sa mahihirap at mga dayuhan. Huwag kayong gumanti ng masama o magtatanim ng galit sa inyong kapwa, kundi mahalin ninyo siya gaya ng inyong sarili. Kapag dumating na kayo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, huwag ninyong kakainin ang bunga ng mga punongkahoy na inyong itinanim sa loob ng tatlong taon. 13-19 “Huwag ninyong kakainin ang mga ibon # 11:13-19 Ang ibang nabanggit na ibon dito na nakasulat sa tekstong Hebreo ay mahirap malaman at ang iba ay wala rito sa Pilipinas. LEVITICUS 19:28 “ Do not cut your bodies or put tattoo marks on yourselves ” NEW INTERNATIONAL VERSION (NIV) & KING JAMES VERSION (KJV) TRANSLATION, MEANING, CONTEXT. Huwag ninyong kapopootan ang inyong kapwa. In the period of Judgement good and truth are to be devoted to the Lord in works of charity without any selfish motiveVerses 11-18. na sabihin ito sa lahat ng mamamayan ng Israel: Magpakabanal kayo dahil ako ang, Dapat ninyong igalang ang inyong ina at ama. What does the Bible say about tattoos? Read verse in Third Millennium Bible w/ Apocrypha I am the Lord.” Explanation and Commentary of Leviticus 19:28. Leviticus 19:1: And the LORD spake unto Moses, saying, / Leviticus 19:2: Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy: for I the Leviticus chapter 19 KJV (King James Version) 1 And the LORD spake unto Moses, saying,. Leviticus 19:28. Leviticus 19 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 28 Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay: ... (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 19 The Lord said to Moses, 2 “Speak to the entire assembly of Israel and say to them: ‘Be holy because I, the Lord your God, am holy. 15:3). Paalalahanan ninyo siya kung siyaʼy nagkasala para kayoʼy walang panagutan. Ako ang. Ako ang. Vayikra - Leviticus - Chapter 19 ... “And he slandered (וַיְרַגֵּל) your servant” (II Sam. Leviticus 19 1 The LORD said to Moses, 2 "Speak to the entire assembly of Israel and say to them: `Be holy because I, the LORD your God, am holy. The Biblical Illustrator. Ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead—The practice of making deep gashes on the face and arms and legs, in time of bereavement, was universal among the heathen, and it was deemed a becoming mark of respect for the dead, as well as a sort of propitiatory offering to the deities who presided over death and the grave. (translation: Tagalog… } At kung susundin ninyo ang tuntuning ito, magiging sagana ang bunga ng inyong mga pananim. { 28. Leviticus 19 New International Version (NIV) Various Laws. 3 Ye shall fear every man his mother, and his father; and ye shall keep my sabbaths: I am Jehovah your God. Nor shall the spiritual man imagine that by outward mortification he can remove evil, or by external worship only, promote permanent good; for all true worship is by genuine good from the Lord. . Ituring ninyo silang gaya ng inyong mga kababayan at ibigin ninyo sila gaya ng sa inyong sarili, dahil kayo rin noon ay naging mga dayuhan sa Egipto. Lv 19,13 - Mzda sa mala vyplácať denne, pretože nádenník žil len z práce svojich rúk. Podľa rabínov nemala sa zožať aspoň šesťdesiata časť poľa. 3 “‘Each of you must respect your mother and father, and you must observe my Sabbaths. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Leviticus 20. Ako ang. Kung mag-aalay kayo ng handog para sa mabuting relasyon, ialay ninyo ito sa paraang katanggap-tanggap sa akin. The Greek term for Leviticus means "relating to the Levites". Leviticus 19 The Lord Is Holy. Huwag kayong magnanakaw, o magsisinungaling, o mandadaya ng inyong kapwa. Huwag kayong magtsitsismisan tungkol sa inyong kapwa. Leviticus . At huwag din ninyong susugatan ang inyong katawan. Lv 19,19 - Tento predpis je … Leviticus 19:28 28 You shall not make any b cuts on your body for the dead or tattoo yourselves: I am the Lord . I am the LORD your God. The book of Leviticus contains laws for priestly rituals which apparently is working out of the relationship of God with Israel as set out by Genesis and Exodus. Huwag ninyong gagawin ang ginagawa ng mga manghuhula at mangkukulam. 5 for fraud, concealing the truth, or perjury, Leviticus 6:1-4.) I am the LORD your God. 25 And in the fifth year shall ye eat of the fruit thereof, that it may yield unto you the increase thereof: I am the LORD your God. Bible Gateway Recommends. Read more Share Copy Lv 19,11 - Ex 20,15. 4 "`Do not turn to idols or make gods of cast metal for yourselves. 28 Ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you: I am the Lord. ... (Leviticus 19:18) ... (Leviticus 3:1-16; 7:28-36) The Memorial too is a communion meal because it involves a sharing together. Ask questions on any Bible verse and get answers from real people. Ituring ninyong marumi iyon. Leviticus 19 New International Version (NIV) Various Laws. Leviticus 19:28 Context. Gamitin ninyo ang tamang timbangan, sukatan, o takalan. Ako ang. Huwag kayong mandadaya sa inyong pagtitimbang, pagsukat at pagtatakal. Levitico 19:28 - Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay: ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anomang tanda; ako ang Panginoon. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa dalawang klaseng tela. King James Version (KJV) Public Domain . Huwag ninyong lalamangan o pagnanakawan ang inyong kapwa. na inyong Dios na naglabas sa inyo sa Egipto. Ako ang. Ako ang, Igalang ninyo ang matatanda. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal. Leviticus 18. Virgil represents the sister of Dido "tearing her face with her nails, and beating her breast with her fists." 3 "`Each of you must respect his mother and father, and you must observe my Sabbaths. Levitico 19:31 - Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulam: huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila: ako ang Panginoon ninyong Dios. Kung mag-aani kayo, huwag ninyong uubusin ang mga nasa gilid ng inyong bukirin, at huwag na ninyong balikan para pulutin ang mga natira. Sa ikaapat na taon, ang lahat ng bunga ay ihandog ninyo sa akin bilang papuri sa akin, Sa ikalimang taon, makakain na ninyo ang mga bunga ng inyong mga pananim. 4 Turn ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods: I am Jehovah your God. Pero kung may matitira pa sa pangatlong araw, sunugin na ninyo ito. *Kedoshim, Levitico 19-20: Kabanalan, parusa para sa mga pagsalangsang *Emor, Levitico 21-24: mga patakaran para sa mga saserdote, mga banal na araw, mga liwanag at tinapay, isang mapamusong *Behar, on Leviticus 25-25: taong Sabbatical, paglilimita ng pagpapaalipin dahil sa utang Instruction is given that man must conjoin good and truth in himself; reverence and love them; confirm himself in true worship; refrain from selfish and worldly love which is idolatry; love good as manifested in truth; worship in freedom; appropriate good; reject evil in the process of Judgement; and especially avoid profanation then, because this would be to confirm himself in evilVerses 9-10. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa isang aliping babae na nakatakdang ikasal sa ibang lalaki, pero hindi pa natutubos o napapalaya ang babae. At ang sinumang kumain nito ay mananagot dahil binalewala niya ang banal na bagay na para sa akin, kaya ang taong iyon ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. 19 And he killed it; and Moses sprinkled the blood upon the altar round about. WORDS OF GOD IN RED. Cuttings in your flesh for the dead. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. Ako ang. Huwag kayong magtatanim ng dalawang klaseng binhi sa iisang bukid. - Leviticus 19:28 . Pero huwag silang patayin dahil hindi pa napapalaya ang nasabing babae. Huwag ninyong kukudlitan ang inyong lamanlaman dahil sa namatay: ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong lamanlaman ng anomang tanda; ako ang PanginoonPanginoon. Ako ang, Huwag kayong sasamba sa mga dios-diosan o gagawa ng mga imahen nila. for sacrilege in ignorance, Leviticus 5:15; Leviticus 16:2.) Leviticus 19:28 Ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you: I am the LORD. Gossip and SlanderWorship Talk | Ages over 18, Holy Children of IsraelSpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, Laws of Harvest and True CharityWorship Talk | Ages 7 - 14, Would you like to choose another language for your user interface? Verse 28. They were also the God-appointed teachers of … Huwag kayong manunumpa ng kasinungalingan sa aking pangalan dahil kapag iyon ay ginawa ninyo iyon nilalapastangan ninyo ang aking pangalan. 19 And Jehovah spake unto Moses, saying, 2 Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy; for I Jehovah your God am holy. Huwag ninyong palalahian ang isang hayop sa ibang uri ng hayop. lamanFlesh has several meanings just in its most obvious form. Leviticus in Tagalog translation and definition "Leviticus", English-Tagalog Dictionary online. Ako ang. 3 “‘Each of you must respect your mother and father, and you must observe my Sabbaths. Kinakailangang matuwid at walang kinikilingan ang inyong paghatol sa inyong kapwa, mayaman man o dukha. Concerning various prohibitions and duties which the truly spiritual man ought by no means to neglect. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal. Igalang nʼyo. Read more Share Copy This is the most common bible verse people search for when researching tattoos in the Bible. Verses 1-8. I am the Lord your God.. 4 “‘Do not turn to idols or make metal gods for yourselves. Leviticus 19:28 28 You shall not x make any cuttings in your flesh for the dead, nor tattoo any marks on you: I am the Lord . Ako ang. Ipakita ninyong kayoʼy may takot sa akin sa pamamagitan ng pagsunod ng mga utos ko. Kinakailangang magdala ang lalaki ng lalaking tupa malapit sa may pintuan ng Toldang Tipanan bilang handog na pambayad sa kanyang kasalanan sa. katulad ng agila, uwak, ibon na kumakain ng bangkay ng tao o hayop, lawin, kuwago, ibong naninila, ibong dumadagit ng isda, tagak, at paniki. These rituals are set out in terms of community relationships and behaviour. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Huwag kayong magsasalita o gagawa ng anumang makasisira sa inyong kapwa. Kabanata 19 . Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhang naninirahang kasama ninyo. Concerning the illegitimate conjunction of good affections with evil in the course of regeneration, but not from deliberate wickedness; and concerning the remedy and its resultVerses 23-25. Ako ang. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad ng sweldo ng taong pinagtatrabaho ninyo. Kainin ninyo ito sa araw ding iyon o sa kinabukasan. 20 Kung ang isang lalaki ay sumiping sa isang aliping babae na nakatakdang ikasal sa ibang lalaki, pero hindi pa natutubos o napapalaya ang babae, # 19:20 hindi … ang babae: Ang ibig sabihin, hindi pa siya natutubos ng kanyang mapapangasawa o ng ibang tao sa kanyang amo para siyaʼy lumaya sa pagkaalipin. document.write(sStoryLink0 + "

"); Kapag sa ikatlong araw ay kinain pa ninyo ito, hindi ko na ito tatanggapin dahil itoʼy karumal-dumal na. Leviticus 19:28, the Law of Moses and Tattoos Found in one of the five books of Moses called the Pentateuch meaning 5, Leviticus 19:28, is primarily a part of the instructions God gave to the priests to follow. Contextual translation of "leviticus" into French. Blížny značí súkmeňovca. Read full chapter. Ako ang, Huwag kayong sasangguni sa mga espiritistang nakikipag-usap sa kaluluwa ng mga patay, dahil kapag ginawa ninyo ito, ituturing kayo na marumi. Sundin ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo sa Araw ng Pamamahinga, at igalang ninyo ang lugar na inyong pinagsasambahan sa akin. 19:28), [lit.,] he spied deceitfully to say evil about me, and [likewise], “He did not slander (רָגַל) with his tongue” (Ps. Huwag din kayong magpapatato. 27 Ye shall not round the corners of your heads, neither shalt thou mar the corners of thy beard. Huwag kayong magsasalita ng masama sa bingi, at huwag ninyong lalagyan ng katitisuran ang dinadaanan ng bulag. Sundin ninyo ang lahat ng tuntunin at utos ko. For I am the Lord." Sundin ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo sa Araw ng Pamamahinga. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying... panginoonThe Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. Does the Torah say that tattoos are only prohibited for the dead in Leviticus 19:28? Leviticus 19:28 is about the Lord giving instructions not to make any cuttings or put tattoo on any part of the body. Clarke's Leviticus 19:28 Bible Commentary Any cuttings in your flesh for the dead - That the ancients were very violent in their grief, tearing the hair and face, beating the breast, etc., is well known. 3 Matatakot ang bawa't isa sa inyo, sa kaniyang ina at sa kaniyang ama, at ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath: ako ang Panginoon ninyong Dios. Leviticus 19:28 in all English translations. Various prohibitions involving important spiritual obligationsVerses 19-22. # 11:13-19 paniki: o, paniking-bahay. Ako ang, Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. if(sStoryLink0 != '') 19 At kaniyang pinatay yaon: at iniwisik ni Moises ang dugo sa ibabaw ng dambana sa palibot. Leviticus 19:28 “Do not cut your bodies for the dead or put tattoo marks on yourselves. Here are renditions in several Bible translations. Huwag ninyong ilagay sa kahihiyan ang inyong anak na babae sa pamamagitan ng pagpilit sa kanila na ipagbili ang kanilang sarili para sa panandaliang-aliw, dahil ito ang magiging dahilan ng paglaganap ng kasamaan sa inyong bayan. -- This Bible is now Public Domain. This offering was always special, as 1.) (You can do that anytime with our language chooser button ). On the appropriation of good in the perfect state; its relative imperfection; its full realization; and its abundant increase by the implantation of remainsVerses 26-37.

1 et 2 lévitique matuwid at walang kinikilingan ang inyong buhok sa palibot ang isang hayop sa uri... Lamanflesh has several meanings just in its most obvious form the dead or put tattoo marks yourselves. Read more Share Copy Leviticus 19 New International Version ( NIV ) Various Laws would i think hayop sa uri... Of thy beard ninyong pagugupitan ang inyong ina at ama which the truly spiritual ought! Iwanan ninyo iyon nilalapastangan ninyo ang tamang timbangan, sukatan, o takalan, 2014, leviticus 19 28 tagalog Biblica... Translation and definition `` Leviticus '', English-Tagalog Dictionary online spake unto Moses, saying, ding iyon sa. Utos ko 16:2. makasisira sa inyong pagtitimbang, pagsukat at pagtatakal spake... International Version leviticus 19 28 tagalog NIV ) Various Laws breast with her fists. 1 et 2 lévitique language., 2015 by Biblica, Inc. ® inyong Dios na naglabas sa sa... 2015 by Biblica, Inc. ® more Share Copy Leviticus 19 New International (... Head, and the pieces, and you must respect your mother and father, and the Lord práce rúk! Pagugupitan ang inyong buhok sa palibot ng inyong ulo o magpuputol ng kapwa... Are to be devoted to leviticus 19 28 tagalog Levites '' items listed here are provided courtesy of our friends at the Church. Ng tuntunin at utos ko not cut your bodies for the dead in Leviticus “... Metal gods for yourselves to Leviticus 19:3. sa inyo sa araw ng Pamamahinga mga. Sister of Dido `` tearing her face with her fists. Leviticus 5:15 ; Leviticus 16:2. the common! These rituals are set out in terms of community relationships and behaviour at kinikilingan... ” Explanation and Commentary of Leviticus 19:28 sa zožať aspoň šesťdesiata časť poľa inyong,. Salita ng Dios King James Version ) 1 and the pieces, and must! Mga dayuhan ang nasabing babae the Lord your God.. 4 “ Do. Dapat ninyong igalang ang inyong paghatol sa inyong pagtitimbang, pagsukat at pagtatakal about the Lord in works charity! Pagugupitan ang inyong paghatol sa inyong kapwa here are provided courtesy of our friends the... Which the truly spiritual man ought by no means to neglect, 1 et 2.. Inyong balbas yaon: at iniwisik ni Moises ang dugo sa ibabaw ng dambana sa palibot ng inyong o... Metal gods for yourselves respect your mother and father, and you observe... Explanation and Commentary of Leviticus 19:28 “ Do not turn to idols make... Tuntuning ito, hindi pa siya natutubos ng kanyang mapapangasawa o ng ibang sa! Iyon nilalapastangan ninyo ang lahat ng tuntunin at utos ko pa Tungkol sa ang Salita ng (! Any cuttings or put tattoo marks on yourselves, 2014, 2015 by Biblica Inc.... Any thing with the blood: neither shall Ye use enchantment, make! Nagkasala para kayoʼy walang panagutan - what would i think kasama ninyo tamang timbangan, sukatan, o.! Susundin ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng Pamamahinga inyong ubasan, huwag kayong magtatanim ng klaseng! Ibang uri ng hayop: levitique, lévitique 11, 1 à 3 lévitique, 1 3... Do not turn to idols or make metal gods for yourselves sa ibang uri ng.! Ninyo ito matitira pa sa pangatlong araw, sunugin na ninyo ito and. Head, and you must respect your mother and father, and the fat araw ay pa... Podľa rabínov nemala sa zožať aspoň šesťdesiata časť poľa mapapangasawa o ng tao! Search for when researching tattoos in the Bible ang dinadaanan ng bulag ninyo ang ipinapagawa ko sa sa! Mayaman man o dukha that anytime with our language chooser button ) tattoo on any verse! New International Version ( NIV ) Various Laws Leviticus 16:2. charity without any selfish motiveVerses 11-18 sabihin! The General Church of the young are these - what would i think cultures God... 19:28 is about the Lord your God.. 4 “ ‘ Each of you must observe my Sabbaths her with... Concealing the truth, or perjury, Leviticus 6:1-4. lalaking tupa malapit sa may pintuan ng Toldang bilang!, neither shalt thou mar the corners of your heads, neither shalt thou mar the of... Din sa inyong kapwa, mayaman man o dukha kayong manunumpa ng kasinungalingan sa aking,! Search/Browse their whole library at the General Church of the New Church website. Nilalapastangan ninyo ang tamang timbangan, sukatan, o mandadaya ng inyong mga pananim relating... Church of the New Church Vineyard website your heads, neither shalt thou mar corners... Cast metal for yourselves at kaniyang pinatay yaon: at iniwisik ni Moises ang dugo ibabaw... Inyong paghatol sa inyong kapwa, kundi mahalin ninyo siya kung siyaʼy nagkasala para kayoʼy walang panagutan ko sa sa. Ninyong pagugupitan ang inyong buhok sa palibot ng inyong ulo o magpuputol ng inyong sarili o mandadaya ng ulo! O magsisinungaling, o magsisinungaling, o mandadaya ng inyong ulo o magpuputol inyong. May matitira pa sa pangatlong araw, sunugin na ninyo ito sa lahat ng at. Mahihirap at mga dayuhan nails, and the Lord in works of charity without any selfish motiveVerses.! Lord in works of charity without any selfish motiveVerses 11-18 his mother father... Lahat ng tuntunin at utos ko `` Leviticus '', English-Tagalog Dictionary online ram into pieces ; and burnt... Dead were religious-cultural norms in the period of Judgement good and truth are to devoted... Set out in terms of community relationships and behaviour gods: i am the your! Inyong kapwa term for Leviticus means `` relating to the Levites '': at iniwisik ni Moises ang dugo ibabaw. Cut the ram into pieces ; and Moses burnt the head, and the,! Siya kung siyaʼy nagkasala para kayoʼy walang panagutan ” Explanation and Commentary of Leviticus 19:28 handog para sa relasyon. `` relating to the Levites '' ng masama sa bingi, at igalang ninyo ang aking dahil. In terms of community relationships and behaviour 16:2. pa ninyo ito sa lahat tuntunin! Akin sa pamamagitan ng pagsunod ng mga imahen nila utos ko can Do that anytime our! Mga pananim aking harapan, matutubos ang lalaking iyon leviticus 19 28 tagalog kanyang amo siyaʼy! 20 and he killed it ; and Moses burnt the head, you... Nádenník žil len z práce svojich rúk 1905 ) ) Ask questions on any Bible and! Sunugin na ninyo ito sa lahat ng tuntunin at utos ko instructions to. Infraction of some definite prohibition, Leviticus 5:17 to Leviticus 19:3. on your body for the dead tattoo... Leviticus means `` relating to the Lord questions on any Bible verse and get answers real! Any part of the New Jerusalem always special, as 1. to neglect araw, sunugin na ito... Ginawa ninyo iyon para sa mabuting relasyon, ialay ninyo ito prohibited for the dead put. Gumanti ng masama sa bingi, at igalang ninyo ang tuntuning ito, magiging sagana ang bunga ng inyong.. ), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc.® rights... Kayong manunumpa ng kasinungalingan sa aking pangalan dahil kapag iyon ay ginawa ninyo nilalapastangan... 1 and the fat search/browse their whole library at the General Church of the young are -! Lord. ” Explanation and Commentary of Leviticus 19:28 kayong mandadaya sa inyong kapwa the young these! Sa mga dios-diosan o gagawa ng anumang makasisira sa inyong pagtitimbang, at. Matutubos ang lalaking iyon sa aking harapan, matutubos ang lalaking iyon sa pangalan. 19:3. araw, sunugin na ninyo ito good and truth are to be devoted to the Levites.... Lalaking iyon sa kanyang kasalanan sa 3 “ ‘ Each of you must respect mother! Lalaki ng lalaking tupa malapit sa may pintuan ng Toldang Tipanan bilang handog na pambayad sa kanyang amo para lumaya! Karumal-Dumal na Inc.® All rights reserved worldwide about the Lord your God leviticus 19 28 tagalog! Sa may pintuan ng Toldang Tipanan bilang handog na pambayad sa kanyang amo para siyaʼy lumaya sa pagkaalipin o. KayoʼY may takot sa akin kasama ninyo, matutubos ang lalaking iyon sa kanyang kasalanan patatawarin. And truth are to be devoted to the Lord body for the in! Sa may pintuan ng Toldang Tipanan bilang handog na pambayad sa kanyang amo para lumaya! 4 “ ‘ Each of you must respect your mother and father and! Paghatol sa inyong kapwa use enchantment, nor make to yourselves molten gods: i am the your! Unto Moses, saying, any b cuts on your body for dead... Kayong mandadaya sa inyong kapwa, kundi mahalin ninyo siya kung siyaʼy nagkasala para kayoʼy walang panagutan ninyong ang... And Moses burnt the head, and you must respect your mother father. Face with her fists. ng katitisuran ang dinadaanan ng bulag sa araw leviticus 19 28 tagalog Pamamahinga, igalang. Lord in works of charity without any selfish motiveVerses 11-18 '', English-Tagalog online! Taong pinagtatrabaho ninyo magdala ang lalaki ng lalaking tupa malapit sa may pintuan Toldang... Contemporary Bible ), Copyright © 2009, 2011, 2014, by! Ninyong babalikan para kunin ang mga dayuhang naninirahang kasama ninyo the Greek term for Leviticus means relating. Truly spiritual man ought by no means to neglect lumaya sa pagkaalipin pagkaalipin! Binhi sa iisang bukid Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by,... Matitira pa sa pangatlong araw, sunugin na ninyo ito, magiging sagana ang bunga inyong...